Nummers met toegevoegde waarde (Value Added Services- of VAS-nummers)

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door de entiteiten van de Proximus Groep, d.w.z. Proximus nv van publiek recht die haar producten verkoopt onder de handelsnamen “Proximus” & “Scarlet” en Mobile Vikings nv die haar producten verkoopt onder de handelsnamen “Mobile Vikings” en “JIM Mobile”, in toepassing van de Europese roamingverordening.

Deze informatie is bestemd voor gebruikers die roamen in een land van de Europese Unie, alsook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wat wordt bedoeld met nummers met toegevoegde waarde (VAS-nummers)?

Nummers met toegevoegde waarde (Value Added Services- of VAS-nummers) zijn bv. betaalnummers, gratis nummers of nummers met gedeelde kosten waarnaar je kunt bellen en/of sms'en om toegang te krijgen tot diensten zoals games, matchmaking, bewerken van inhoud, informatie zoals het weerbericht, dokters van wacht, enz.

Hoe worden bij roaming je gesprekken en sms'en naar VAS-nummers aangerekend?

Als je buiten België reist (roaming) en belt of sms't naar een VAS-nummer (lokaal, Belgisch, Europees of niet-Europees):

  • is je nationale tarief niet van toepassing
  • is het voor lokale gebruikers geadverteerde tarief niet van toepassing
  • kan er een toeslag van toepassing zijn, ook voor diensten die in het bezochte land als gratis worden geadverteerd (die zijn alleen gratis voor lokale gebruikers en niet voor roamers).

Zijn VAS-nummerreeksen in het bezochte land dezelfde als in België?

Nee. VAS-nummerreeksen verschillen van land tot land.

Hoe weet ik dat ik in het bezochte land bel of sms naar een lokaal VAS-nummer en dat er een toeslag van toepassing kan zijn?

Om je te helpen weten of er hogere kosten van toepassing kunnen zijn, selecteer je het land in de onderstaande lijst en worden de lokale VAS-nummerreeksen die specifiek zijn voor het bezochte land weergegeven. Als de lijst leeg is, betekent dit dat er momenteel geen VAS-nummerreeks beschikbaar is in het bezochte land.

Nummers met toegevoegde waarde (VAS-nummers)

Wettelijke waarschuwing:

De specifieke landeninformatie in deze lijst is ontleend aan de verplichte databank die het Berec (Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie) heeft aangelegd op basis van gegevens die door de nationale regelgevende instantie van het bezochte land werden verstrekt. Deze specifieke informatie is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. De entiteiten van Proximus Groep zijn noch de eigenaars noch de controleurs van de specifieke landeninformatie die in deze lijst wordt vermeld. Daarom wijzen de entiteiten van Proximus Groep elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, weglatingen, ontoereikende kwaliteit en onnauwkeurigheid van de inhoud, en in geval van ontoegankelijkheid van VAS-nummerreeksen voor hun gebruikers bij roaming. Deze inhoud kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de entiteiten van Proximus Groep.
De Berec-databank geeft ook specifieke informatie over de alternatieve lokale middelen om contact op te nemen met de noodhulpdiensten in het bezochte land en over hoe een lokale mobiele applicatie voor publieke waarschuwingen kan worden gedownload, indien deze bestaat in het bezochte land. Klik hier voor meer informatie.